Khóa đào tạo Quản lý trang thiết bị Y tế (Học trực tuyến)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 và Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013” Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế” ( hiệu lực ngày 01/3/2021);

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ- CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế – Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

(Các Nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định trên có hiệu lực thi hành: Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 về Quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định  số 03/2020/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định  số 03/2020/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế)

Căn cứ Hợp tác đào tạo với các đơn vị đào tạo y khoa hàng đầu Việt Nam về việc phối hợp tổ chức khóa học đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế theo nhu cầu xã hội;

Trân trọng thông báo tuyển sinh khóa học: “Quản lý trang thiết bị y tế”, cụ thể như sau :

1. Vai trò của khóa học:

  • Nhằm củng cố, trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản cho nhân viên y tế, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả trong quản lý, sử dụng trang thiết bị Y tế và cơ sở hạ tầng tại các đơn vị y tế.
  • Cập nhật kiến thức về khung pháp lý hiện hành trong công tác quản lý trang thiết bị y tế theo quy định của nhà nước.

2. Đối tượng:

  • Cán bộ lãnh đạo, trưởng/phó phòng và các cán bộ quản lý Phòng vật tư trang thiết bị y tế, Phòng Hành chính Quản trị và Cán bộ các phòng ban liên quan;
  • Người hành nghề kinh doanh trang thiết bị y tế;
  • Người có nhu cầu học tập;

3. Chương trình đào tạo: Số tiết học: 40 tiết – 05 ngày

4. Giảng viên:

  • Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng và Vụ Trang thiết bị và công trình y tế.
  • Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ: Học viên được cấp Chứng chỉ của các đơn vị đào tạo Y khoa hàng đầu Việt Nam  theo TT26/2020/TT-BYT. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc.

5. Khai giảng và địa điểm, thời gian học tập:

  • Khai giảng liên tục hàng tháng
  • Thời gian tổ chức: 05 ngày (học giờ hành chính)
  • Hình thức đào tạo: trực tuyến qua phần mềm Zoom meetings

6. Hồ sơ nhập học: 02 ảnh 3×4, 01bản photo CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, 01 bản công chứng bằng chuyên môn cao nhất (TC, CĐ, Đại học chuyên ngành), Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan)

7. Kinh phí đào tạo: 2.500.000 đồng/học viên

8. Chứng chỉ: Các học viên hoàn thành khóa học đủ thời gian theo quy định và đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ của của các đơn vị đào tạo Y khoa hàng đầu Việt Nam được Bộ Y tế công nhận theo Thông tư số 26/2020/TT – BYT ngày 28/12/2020.