Khóa đào tạo kiến thức Quản lý bệnh viện (Học trực tuyến)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục CBYT.

Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 6558/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Hợp tác đào tạo với các cơ sở uy tín hàng đầu Việt Nam về việc phối hợp tổ chức các khóa học đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế thực hiện đúng qui định của Bộ Y tế, đồng thời bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện có trình độ, có tính chuyên nghiệp cao, có nghiệp vụ  quản lý sẽ giúp bệnh viện vận hành đạt hiệu quả cao, thông báo chiêu sinhkhóa: “Đào tạo kiến thức về Quản lý bệnh viện”:

1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong khóa học này, học viên có thể:

 • Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên tắc quản lý bệnh viện
 • Phân tích được một số lý thuyết quản lý ứng dụng trong quản lý bệnh viện
 • Phân biệt được quản lý, lãnh đạo và phân tích được phong cách và một số kỹ năng  lãnh đạo, quản lý.
 • Nêu được khái niệm quản lý chất lượng bệnh viện và nguyên lý quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Trình bày được khái niệm, hệ thống thông tin quản lý BV và sử dụng thông tin để phân tích BV
 • Trình bày được khái niệm, vai trò và nội dung quản lý nguồn nhân lực và tài chính  BV
 • Trình bày được khái niệm và nội dung lập kế hoạch và giám sát, đánh giá hoạt động BV

2. Nội dung kiến thức đào tạo

TT Bài học Tiết học (50 phút)
Tổng số tiết LT TH
1. Bài 1: Tổng quan về quản lý, phân biệt lãnh đạo, quản lý và các phong cách lãnh đạo, quản lý 3 2 1
2. Bài 2:Lập kế hoạch bệnh viện (lập kế hoạch chiến lược và lập kế hoạch hoạt động bệnh viện) 6 3 3
3. Bài 3: Nguyên lý, phương pháp, mô hình và nội dung quản lý chất lượng bệnh viện (TQM, ISO, JCI, …). 9 2 7
4. Bài 4:Quản lý nhân lực bệnh viện 4 2 2
5. Bài 5: Quản lý tài chính bệnh viện và kinh tế y tế 4 2 2
6. Bài 6: Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị bệnh viện 4 3 1
7. Bài 7: Quản lý nguy cơ rủi ro trong bệnh viện 3 3 0
8. Bài 8: Theo dõi, giám sát hoạt động và đánh giá bệnh viện 7 3 4
Tổng số 40 20 20

3. Đối tượng tham gia

 • Đối với bệnh viện Nhà nước bao gồm: các công chức, viên chức là giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm; điều dưỡng trưởng bệnh viện và các khoa.
 • Đối với bệnh viện tư nhân bao gồm: thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm; điều dưỡng trưởng bệnh viện và các khoa.

4. Lịch khai giảng và hình thức học: 

 • Khóa 1: 13/04/2023
 • Khóa 2: 24/04/2023
 • Hình thức học: TRỰC TUYẾN qua ứng dụng Zoom meetings
 • Giờ học: Sáng : 8h – 11h30, Chiều: 13h30 – 16h30

5. Học phí

 • Học phí: 2.500.000 đồng/học viên/khóa (bao gồm tài liệu, chứng chỉ)
 • Hình thức đóng học phí: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Hồ sơ đăng ký gồm: 4 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 6 tháng); Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có công chứng) trình độ từ Trung cấp trở lên, 01 bản photo CMT/căn cước.

6. Giảng viên:

Gồm các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và nghiệp vụ về quản lý y tế, hiện đang phụ trách, lãnh đạo của các Trường Đại học/ Viện đào tạo Y khoa hàng đầu Việt Nam.

7. Chứng chỉ:

Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu thi kiểm tra cuối khóa. Chứng chỉ hoàn thành khóa học do các Trường Đại học/ Viện đào tạo Y khoa hàng đầu Việt Nam theo TT26/2020/TT-BYT. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc.