An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II (Học trực tuyến)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013; Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

Thông báo tuyển sinh khóa học: “An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II” và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung

Đào tạo đội ngũ cán bộ công tác tại các phòng xét nghiệm (PXN) trong và ngoài ngành y tế hiểu và thực hiện đúng các biện pháp an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của đơn vị của mình.

2. Mục tiêu kiến thức

 • Học viên cần hiểu được ý nghĩa và thực hiện theo các nguyên tắc chung về an toàn sinh học, công tác an toàn sinh học trong lấy mẫu, vận chuyển mẫu, bảo quản mẫu sinh bệnh phẩm, nuôi cấy vi khuẩn và thực hành an toàn khác tại cơ sở.
 • Học viên hiểu được các nguyên tắc chung về quản lý nguy cơ sinh học phòng xét nghiệm và thực hiện được công việc đánh giá nguy cơ sinh học tại cơ sở.

3. Đối tượng học, yêu cầu đầu vào của học viên:

 • Nhân viên y tế, cán bộ tham gia hoạt động xét nghiệm trong các bệnh viện, cơ sở y tế, viện kiểm nghiệm, trường đại học.
 • Nhân viên y tế và các đối tượng khác có nhu cầu đào tạo liên tục về An toàn sinh học.
 • Nhân viên, cán bộ làm việc trong các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II lĩnh vực Y học, Thú Y, Nông nghiệp.

4. Thời gian, địa điểm, kinh phí:

Thời gian học: 05 ngày (40 tiết)

 • Khóa 1: 20/03/2023
 • Khóa 2: 22/04/2023

(Giờ học: Sáng: 8h – 11h30, Chiều: 13h30 – 16h30)

Hình thức học: Hình thức học trực tuyến

Học phí toàn khóa: 2.200.000 đồng/học viên/khóa học (học phí đã không bao gồm các khoản chi mua sách, tài liệu học tập, áo thực tập tại Cơ sở y tế. Học viên tự túc, ăn ở và phương tiện đi lại).

Hình thức đóng học phí: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Học viên ghi rõ họ tên, tên khóa học (Ví dụ: Nguyễn Văn A ATSH)

5. Hồ sơ nhập học gồm:

 • 01 Phiếu thông tin học viên ( theo mẫu của Viện );
 • 01 bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
 • 01 bản sao công chứng CMTND/Căn cước;
 • 02 ảnh 3×4 làm thẻ học viên ( ghi rõ tên, ngày sinh ).

6. Số lượng học viên: từ 20-30 người/khóa học

7. Chương trình học:

STT

Tên bài

Số tiết học

1

Bài 1: Tổng quan và các nguyên tắc chung về an toàn sinh học.

4 tiết

2

Bài 2: Lấy mẫu và vận chuyển mẫu bệnh phẩm

4 tiết

3

Bài 3: Quản lý nguy cơ sinh học phòng thí nghiệm

4 tiết

4

Bài 4: An toàn trong nuôi cấy vi khuẩn

6 tiết

5

Bài 5: Sử dụng an toàn trang thiết bị phòng xét nghiệm

5 tiết

6

Bài 6: Đánh giá nguy cơ sinh học

4 tiết

7

Bài 7: An toàn hóa chất và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm

5 tiết

8

Bài 8: An toàn trong xử lý, quản lý rác thải sinh học

4 tiết

9

Bài 9: Khử nhiễm tại phòng xét nghiệm

4 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá.

8. Chứng chỉ: Các học viên hoàn thành khóa học đủ thời gian theo quy định và đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ “An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II”  của cơ sở y tế uy tín, được Bộ Y tế cấp mã đào tạo liên tục theo Thông tư số 26/2020/TT – BYT ngày 28/12/2020 của BYT.