CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN

1UNI liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo chứng chỉ ngắn hạn. Anh/chị học viên có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0888.123.010 để được tư vấn.

STT Tên khóa học Đơn vị đào tạo Học phí
1 Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương 1800000
2 Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương 2800000
3 Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương 1800000
4 Kế toán viên (học tối T3-5-7) Học viện Tài chính 3500000
5 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp Học viện Tài chính 2800000
6 Kế toán trưởng doanh nghiệp Học viện Tài chính 2500000
7 Bồi dưỡng CDNN Giáo viên Mầm non - THPT Trường Đại học Vinh 2300000
8 Bồi dưỡng CDNN Giáo viên Mầm non - THPT Trường Đại học Giáo dục/ Học viện Quản lý Giáo dục 2500000
9 Chứng nhận Quản lý Giáo dục 2000000
10 CDNN Giảng viên Trường Đại học Giáo dục 3000000
11 Nghiệp vụ sư phạm Nấu Ăn Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch Hà Nội 1800000
12 Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học (35 tín chỉ) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 6300000
13 Nghiệp vụ sư phạm THCS (34 tín chỉ) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 6120000
14 Nghiệp vụ sư phạm THPT Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 6120000
15 Nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT Trường Đại học Giáo dục 6630000
16 Nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng/Đại học (Đối tượng 1: Đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục CĐ/ĐH) Học viện Quản lý Giáo dục 2500000
17 Nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng/Đại học (Đối tượng 2: Chưa giảng dạy tại cơ sở giáo dục CĐ/ĐH) Học viện Quản lý Giáo dục 3200000
18 Nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng/Đại học (Đối tượng 3: Chưa qua đào tạo SP và chưa giảng dạy tại cơ sở giáo dục CĐ/ĐH) Học viện Quản lý Giáo dục 3800000
19 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp/Cao đẳng 3000000
20 Chứng chỉ HDV du lịch Nội địa/Quốc tế Trường Cao đẳng Duyên Hải 1500000