Học trực tuyến nhận
Bằng Đại học danh giá

1UNI là cầu nối cho bạn khi có nhu cầu nâng cao trình độ và lấy bằng Cử nhân, Kỹ sư từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam với danh mục đa dạng ngành nghề.

Đăng ký tư vấn

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

KHÁM PHÁ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI 1UNI

1UNI ra đời với sứ mệnh mở rộng cơ hội học tập đến tất cả mọi người, 1UNI cung cấp đa dạng các ngành đào tạo bậc Cử nhân, chứng chỉ nghề nghiệp theo hình thức trực tuyến. Cùng với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục, 1UNI hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, toàn diện và bền vững.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN
Chương trình đào tạo thực tiễn được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu trên cả nước.

CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP
Danh mục nghề nghiệp đa dạng và thời gian linh hoạt cho phép học viên có cơ hội tiếp cận chương trình học phù hợp.

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN HÀNG ĐẦU

Để đảm bảo tương đương trình độ giữa các hình thức đào tạo đại học, các đơn vị đào tạo sẽ xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của đại học hệ từ xa dựa trên chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của đại học hệ chính quy.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

› Cung cấp bởi: 6 trường Đại học

› Hình thức học: Trực tuyến

LUẬT KINH TẾ

› Cung cấp bởi: 3 trường Đại học

› Hình thức học: Trực tuyến

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

› Cung cấp bởi: 3 trường Đại học

› Hình thức học: Trực tuyến

NGÔN NGỮ ANH

› Cung cấp bởi: 2 trường Đại học

› Hình thức học: Trực tuyến

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

› Cung cấp bởi: 1 trường Đại học

› Hình thức học: Kết hợp